mag. Hermina Krajnc

Naše storitve organizaciji prinašajo dodano vrednost v smislu prispevka k izboljšanju poslovne učinkovitosti, uspešnosti poslovanja ter obvladovanju tveganj, katerim je vaša organizacija izpostavljena.

Naše storitve

mag. Hermina Krajnc - direktorica

Preizkušena državna notranja revizorka, strokovnjakinja za revizijo, finančno in poslovno svetovanje, projektno vodenje,...

Mag. Hermina Krajnc ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina.

Bila je tudi v.d. direktorice javnega zavoda, zadolžena in odgovorna za celotno poslovanje zavoda.

Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot vodja službe za notranjo revizijo v občinski upravi in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.

mag. Hermina Krajnc

Naše reference

Na Občini Škofja Loka sem prevzel županovanje konec leta 2010 po dvajsetih letih vodenja velike tekstilne družbe Gorenjska predilnica. Delovati sem želel učinkovito, odprto in enakopravno za vse občane. To je mogoče le z dobro uigrano vodstveno ekipo sposobnih in motiviranih posameznikov. V to ekipo sem povabil Hermino Krajnc za vodenje Oddelka za družbene dejavnosti z letnim proračunom med 8 do 10 milijoni EUR oziroma okoli 40 % občinskega proračuna. V dveh mandatih županovanja se je Hermina Krajnc izkazala kot strokovna, proaktivna in vztrajna z občutkom za ekipno delovanje. Posebej se je izkazala pri pripravi idejnega projekta in projektiranju novega vrtca Kamnitnik.

mag. Miha Ješe, župan

Hermina Krajnc je pri nas večkrat izvajala notranjo revizijo in smo bili vedno zadovoljni s storitvijo. Všeč nam je, da se lahko kadarkoli obrnemo po nasvet ali informacijo, prav tako sodelujemo pri iskanju optimalnih rešitev v sklopu zakonodajni določil, ki niso vedno jasna in nedvoumna. Pohvalili bi tudi izredno dobro poznavanje področja predšolske vzgoje tako s strani javnega zavoda kot tudi s strani financiranja ustanovitelja...

Notranjska c. 7a,1370 Logatec

Z revizorko Hermino Krajnc smo pričeli sodelovati predvsem zaradi njenega dobrega poznavanja računovodstva v javnem sektorju. V zavodu se zavedamo, da je notranja revizija izredno koristna storitev in nam pomaga uresničevati cilje organizacije, sproti opozarja na morebitne slabosti kontrolnega sistema ter konkretno pomaga pri reševanju problemov. S pomočjo notranje revizije smo znižali oziroma optimizirali stroške zavoda.

Mag. Marjeta Tomšič Matić, dr.med., spec., direktorica

Kontaktni podatki

Naslov

Mavčiče 125, 4211 Mavčiče

Telefon

+ 386 31 301 998

+ 386 31 787 504

pon do pet 8.00 do 17.00

E-pošta

hermina.krajnc@predpis.si

Pošljite nam svoje vprašanje, pobudo, ... Kadarkoli!

Stranke

80+

Zadovoljnih strank

Revizije

130+

Izvedenih revizij

Akti

200+

Pripravljenih aktov