mag. Hermina Krajnc

Naše storitve organizaciji prinašajo dodano vrednost v smislu prispevka k izboljšanju poslovne učinkovitosti, uspešnosti poslovanja ter obvladovanju tveganj, katerim je vaša organizacija izpostavljena.

Naše storitve

Optimizacija poslovanja - v javnem sektorju

Za vsako organizacijo je zelo pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si seveda pomaga tudi z njihovo informatizacijo, saj velikokrat prav informacijska tehnologija omogoča veliko sprememb, ki privedejo do večje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja.

Optimizacija poslovanja

Našim strankam svetujemo in izvedemo optimizacijo na naslednjih področjih:

  • učinkovitosti in racionalne rabe časa,
  • optimizacije dela in delovnih procesov,
  • optimizacije tekočih materialnih stroškov,
  • prednosti in slabosti specializacije dela,
  • iskanja finančnih prihrankov,
  • ustreznih optimalnih sistemizacij delovnih mest (pri zaposlovanju, razporejanju, napredovanju),
  • internih predpisov (pravilniki, navodila, pogodbe, individualni akti,...),
  • povečevanju produktivnosti zaposlenih,...

Pošljite povpraševanje o optimizaciji »

Stranke

80+

Zadovoljnih strank

Revizije

130+

Izvedenih revizij

Akti

200+

Pripravljenih aktov